Græs og marker

Mårum lam

Græs og marker

Tværs gennem marken har vi et lille vandløb. Det er meget hyggeligt, og fårene drikker af det. For nogle år siden gravede kommunen vandløbet frit, der ellers havde ligget i rør i ca. 50 år. Rørene var så gamle, at vandet ikke kunne komme væk fra min mark, og den stod under vand hele vinteren og somme tider også om sommeren.

 

Nu er udfordringen med vandløbet, at kommunen hvert år sætter en entreprenør til at rense vandløbet for slam. Men han graver gydegrus, bundler, dunhammere, mm op, og laver store hjulspor på marken!

Vi har ca. seks hektar mark. Jorden er hegnet ind som to marker, og vi dyrker græs og urter på here arealet. Fårene græsser på markerne fra maj til december, og først på sommeren høster vi hø, der er fårenes vinterfoder.

 

Hver fjerde år lægger vi markerne om. Det betyder, at vi får en landmand til at komme og pløje en af markerne, og så den til igen. Formålet med dette er at minimere det store rodukrudt som brændenælder, skræpper, burre, tidsler, lysesiv, mm. som dyrene ikke vil spise. Muldskuddene bliver også fjernet. I stedet sår vi diverse typer græs (rajgræs, timotei, engrøe, rødsvingel, mm), hvidkløver, kællingetand, vejbred, cikorie, sneglebælg, blå og gul lucerne. Frøene køber jeg hos Olssons frø i Helsingborg - de har et meget stort udvalg, og man kan se priserne på nettet. Vi sår i maj, og høet bliver så høstet i juli. Herefter kan dyrene græsse på marken igen.

 

Det har været vanskelige at lære hvordan man laver godt hø, men her er vores opskrift:

  • Høet skal slås præcis når det begynder at skride, dvs. sætte aks. Og det skal slås i begyndelsen af en periode på mindst fem dage uden regn. Når maskineriet virker perfekt tager det ca. otte timer på traktoren at slå.

 

  • Høet skal vendes hver dag når duggen er fordampet.

 

  • Efter tre til fire dage er høet tørt nok, og vi får en landmand til at komme og rive høet sammen, presse det i bigballer, køre det hjem, wrappe det og stille det på plads. Herefter kan vi ikke flytte på de tunge baller mere.