Miljø og dyrevelfærd

Mårum lam

Miljø og dyrevelfærd

 • Jeg bidrager mindre til forurening af vandløb, søer og havet:

Min eksentive drift kræver, at jeg passer godt på ikke at miste næringsstoffer fra marken, da jeg spreder betydelig mindre gødning pr. hektar end hvad der er tilladt. Om vinteren er det vanskeligt: For at minimere tabet af næringsstoffer fra dyrenes vinterfold fodrer jeg indendørs, hvilket får dyrene til at være indendørs mest muligt. Udendørs holder jeg så vidt muligt rent.

 

 • Jeg bidrager til mere og rigere natur:

Hos mig er der plads til ukrudt på marken og jeg har plantet træer og buske i kanten og på midten af marken. Jeg har tilladelse til at have 57 får (svarende til 1,4 DE/ha), og har kun ca. 27, da jeg hellere vil dyrke jorden mindre effektivt. Økologisk drift er ikke ren lærkesang, summen af bier og påskeharer, da økologiske landmænd også ønsker et højt udbytte og et effektivt landbrug.

Miljø

Jeg driver landbruget uden kemiske gifte, med minimal brug af kunstgødning, uden kemisk fremstillet vitaminer, og uden kemiske vækstfremmere. Det gør jeg fordi:

 • Dyrenes foder indeholder ingen rester af sprøjtegifte:

Dyrenes frugtbarhed bliver mindre, når de udsættes for nogle af de sprøjtemidler, som ellers er de mest brugte.

 

 • Dyrenes foder indeholder flere af de gode naturlige stoffer:

Mange fødevarer, der er dyrket uden sprøjtemidler og kunstgødning indeholder flere fx vitaminer, sundere fedtstoffer og flere kræfthæmmende antioxidanter. Forsøg med rotter har vist, at økologisk foder øger immunforsvaret.

 

 • Foderet smager af mere:

Ingen test har entydigt vist, at økologisk mad altid smager af mere, men mange forsøg har vist dette. Jeg dyrker ud over græs forskellige urter som kløver, kællingetand, vejbred, cikroie, sneglebælg, mm.

 

 • Jeg forurener ikke grundvandet med sprøjtegifte:

Hvert år må boringer til drikkevand lukke blandt andet på grund af landbrugets sprøjtegifte – gifte, der ellers er godkendte af de danske myndigheder.

 

 • Jeg dyrker ikke genmodificerede planter (GMO), og dyrene får det ikke i fodret:

Det er utallige gange sket, at de dyrkede genmodificerede planter har krydset sig med de vilde planter uden for marken. Man kan ikke vise, at genmodificeret mad er mindre sundt end anden mad, men det er vist, at GMOerne ikke reducerer brugen af sprøjtegifte, ikke øger produktionen af fødevarer i ulandene, og ikke fremmer naturen.

 

Alle konventionelle producenter af kød i Danmark bruger GMO-foder. Det gør de for at få dyrene til at vokse så hurtigt som muligt, og fordi, man ikke kan få andet. Soja fra Kina og Amerika er altid GMO.

Dyrevelfærd er det vigtigeste

 

Mine dyr har det på nogle områder bedre end de økologiske:

 

 • For økologiske dyr skal mindst 60% af foderet bestå af grovfoder, det vil sige hø eller græs. Mine dyr spiser alene grovfoder. Det er ellers lettere at fodre med korn og soya.

 

 • Økologiske får skal have mindst 1,5 m2 hver indendørs, og mine har 3,7 m2

 

 • Økologiske dyr må højst køre 8 timer til slagtning, og mine kører 20 minutter.

 

 • Økologiske lam må den sidste 1/3 af deres liv (dog maks 3 måneder) lukkes inde uden at komme udendørs. Mine lam lever et frit liv hele deres liv udendørs og sammen med deres mor og/eller fætre og kusiner.

 

 • Økologiske får må ikke få kortet halerne af uden man anmelder det til myndigheden. Mine lam får naturligvis heller ikke kortet halerne – det er efter min mening urimeligt, at det officielt er dyreplageri at korte halen af en hund, men tilladt at gøre det på et lam og en gris. Nogen mener, at dyrene får fantomsmerter.