Racer og avlsmål

Mårum lam

Racer og avlsmål

Fårene skal først og fremmest være sunde og raske. Det er vigtigt, for det er ingen fornøjelse at se på dyr, der ikke har det godt.

 

Dernæst ønsker jeg mange gode lam, der vokser hurtigt. Jeg har følgende mål:

 

Lette fødsler, hvor fåret selv kan føde lammet OG hvor lammene er friske og stærke, og selv kommer i gang med at sutte inden for få minutter.

 

Tvillinger fra alle får, undtagen fra førstegangsfødere. Hvert lam svarer til en indtægt, og hvert får en udgift. Hvert får skal derfor helst give to lam.

 

Kommer der trillinger, skal mødrene lade alle lam sutte.

 

Lammene skal vokse hurtigt, så jeg ikke behøver at fodre på dem, når græssets kvalitet bliver ringe om efteråret.

 

For at holde styr på alt dette, noterer jeg alt muligt, og vejer lammene når de er ved at være store. Jeg bruger ikke nogen officielle programmer til dette arbejde, da jeg synes servicen er for dyr og dårlig. Jeg synes, at jeg godt kan samle oplysningerne selv.

Texel Mit første valg af race var texel. Det er det mest almindelig får i Danmark, og i test giver de det mest magre kød. Desværre er disse test ikke særlig troværdige, da der er meget få får i Danmark, og alt for få avlere har deltget i disse undersøgelser. Jeg er meget tilfreds med mine texelfår, og har de sidste seks år brugt en texelvædder.

 

Texel kritiseres af nogen for at have mange vanskelige fødsler. Men hos mig er der ingen forskel på hvem, der har den største hyppighed af vanskelige fødsler.

Lleyn Min nyeste vædder fra efteråret 2015 er af racen lleyn. Det er ikke nogen særlig almindelig race i Danmark, og hans farfar er da også fra England. Der er smme avlsmål for lleyn som for texel, så jeg forventer noget frisk blod, og god tilvægst på lammene.

 

 

Såne Jeg har også købt nogle sånefår. Racen stammer fra den nordlige ende af Esrum Sø, så det er både en meget ny race og en meget lokal race. Jeg har et par meget gode dyr, der har fået tvillinger hvert år, og givet dem godt med mælk. Mit indtryk er, at dyrene ikke er så ensartede.